Vierdaagse – online programma zaterdag 25 mei

Keuzemenu video’s over geestelijke begeleiding – zaterdag 25 mei 2024

Mystiek als het hart van geestelijke begeleiding, Hein Blommestijn

Mystiek als het hart van geestelijke begeleiding

Hein Blommestijn, 12,5 jarig Jubileum-dag Gaandeweg , 6 november 2020

Hij vertelde over het belang om niet in ‘ditjes en datjes’ te blijven steken. Het onvoorwaardelijk bemind willen worden staat haaks op hoe mensen met elkaar omgaan. Kern van GB is om de sprong naar God te wagen. Om je volledig over te geven aan bemind worden door God… wat angstig is. In mystiek als kern van GB gaat het om mensen dichter bij de relatie met God te laten komen. Gevaar is dat je teveel met jezelf bezig bent. Het gaat om jezelf vergeten, om totale overgave aan God, om de sprong in het ongewisse. Het gaat om kijken vanuit God.

Geestelijke begeleiding als aanvulling op geestelijke gezondheidszorg, Carlo Leget

Geestelijke begeleiding als aanvulling op geestelijke gezondheidszorg
Carlo Leget, 12,5 jarig Jubileum-dag Gaandeweg , 6 november 2020

Geestelijke begeleiding (GB) is veel meer een luistertraditie, en wel hoe je ziel een weg zoekt in een rare wereld, net zoals je – door Bach op de piano te spelen – getroost en gedragen kunt worden (zonder dat je woorden hebt). GB is van belang als goede aanvulling op geestelijke gezondheidszorg, omdat GB in verbinding staat met bronnen, die zorgen voor geestelijke veerkracht in deze labiele wereld. Nu allerlei (geestelijke) instituties wegvallen kan je in GB je weg vinden in je leven. Alleen al door het woord ‘ziel’ opnieuw te ontdekken (‘ziel’ staat centraal bij Thomas van Aquino). En GB levert een bijdrage aan de innerlijke groei als mens. Het gaat hierbij om diepte en geleefde authenticiteit.

Werken aan de ziel, Kick Bras

Werken aan de ziel
Kick Bras, 12,5 jarig Jubileum-dag Gaandeweg , 6 november 2020

Kick Bras over het ambachtelijk klinkende ‘werken aan de ziel’ met voorbeelden uit het jubileumboek van Gaandeweg.
Het gaat niet om eigen competenties, want de Geest is de begeleider.
Competenties zijn: 1) contemplatief luisteren (in stilte luister je de zachte, innerlijke stem naar binnen), 2) geestelijk onderscheiden (je helpt de begeleide om te vertrouwen op de eigen spiritualiteit: ga maar in de lichtkring van de Eeuwige staan!), 3) impulsen voor transformatie (het gaat om het mobiliseren van de zielskrachten, om dieper verstaan van Gods bedoeling met jou, de obsessie met jezelf loslaten en naar God open).

Trauma en geestelijke begeleiding, Lenneke Post
Trauma en geestelijke begeleiding
Minicollege van Lenneke Post, tijdens het online programma van de Vierdaagse van de Geestelijke Begeleiding, 24 mei 2024
In het eerste half uur vertelt Lenneke Post over trauma en geestelijke begeleiding. Het tweede half uur gaat ze in op vragen van de deelnemers. Religie, trauma en geweld kunnen aardig verknoopt zijn in de concrete levens van sommige mensen. Ruard Ganzevoort onderzocht jarenlang deze verwevenheid. Lenneke Post werkte lang met hem samen en treedt nu in zijn voetsporen. Zij bespreekt de therapeutische mogelijkheden van geestelijke begeleiding bij (sexueel) trauma. Lenneke Post is theologe en docent geestelijke zorg en trauma bij de Faculteit Religie en Theologie van de VU. Tevens onderzoeker bij de dienst GV van het Amsterdam UMC mbt (narratieve) interventies op het gebied van religie, levensbeschouwing en zingeving bij ziekte. In november 2024 is Lenneke Post spreker op een studiedag van de beroepsvereniging geestelijke begeleiding over (sexueel) trauma en geestelijke begeleiding.
De weg van de stilte - Meditatief leven - deel 5 (serie PKN) - Saskia Leene en Seintje Bos

De weg van de stilte
Meditatief leven – Deel 5 (serie PKN) 29 oktober 2020

Interview met Seintje Bos, pastor en geestelijk begeleider, aangesloten bij het Netwerk Geestelijke Begeleiding, over het thema ´de weg van de stilte´. Saskia Leene, pastor van Nijkleaster, leidt een meditatie rond dit thema.

Zaad in vruchtbare aarde – Verborgen kiemkracht, Corinne Groenendijk

De Goede Week 2023 – Zaad in vruchtbare aarde – Verborgen kiemkracht
Corinne Groenendijk, 7 april 2023

‘Een nieuw groeiproces met ondergrondse kracht is in me begonnen’. Etty Hillesum

In het bijbelverhaal (Johannes 13: 1-15) van vandaag staat de voetwassing centraal. Jezus gaat de voeten van z’n leerlingen wassen. Wat een kracht spreekt daar uit? Jezus maakt zich klein, buigt zich, gaat de voeten wassen. Het is een daad van ultieme liefde, hij betoont zijn liefde tot het uiterste. Ultieme liefde, wat gaat daar een groeikracht van uit. Corinne Groenendijk neemt je mee in de beweging richting groeikracht en verteld onder andere over het geestelijke groeiproces dat Etty Hillesum doorging tijdens de oorlog. Zij was een jonge Joodse vrouw en schreef in dagboeken over de zoektocht naar hoe lief te hebben en te leven. Voor die zoektocht was stilte nodig om te luisteren naar wat zich van binnen roert. Ook in deze retraite zoeken we kort de stilte op om naar binnen te keren en te luisteren. De video duurt een klein kwartier en we raden je aan een rustig plekje voor jezelf te zoeken waar je de vrijheid hebt om in rust en stilte te kunnen zijn.

Levenslessen, Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Marc Lamain over zijn nieuwe boek
Levenslessen, Nikolaas Sintobin sj in gesprek met Marc Lamain over zijn nieuwe boek
In ‘Levenslessen’ grijpt Nikolaas Sintobin terug op oude wijsheden om het leven in bloei te zetten. Sintobin doet dat aan de hand van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, vrijheid en meer. Het leven is een goed verpakt geschenk. De kunst is steeds dieper door te dringen in de eindeloze mogelijkheden die het biedt. Deze verrassende wijsheid is een betrouwbare richtingwijzer naar een vreugdevol leven. Elke levensles in dit boek opent vensters en deuren om de schoonheid van het leven verder te verkennen. Iedere levensles bevat een prachtige illustratie van Charlotte Schrameijer.
Contemplative Prayer, Richard Rohr (engelstalig)

Richard Rohr’s Instructions for Centering Prayer

“Centering Prayer is simply sitting in silence, open to God’s love and your love for God. This prayer is beyond thoughts, emotions, or sensations. Like being with a very close friend or lover, where words are not required, Centering Prayer brings your relationship with God to a level deeper than conversation, to pure communion.

”Because our minds are so attached to thinking, Father Thomas Keating sometimes suggests choosing a sacred word, with one or two syllables, “as the symbol of your intention to consent to God’s presence and action within. [Then,] sitting comfortably and with eyes closed, settle briefly, and silently introduce your sacred word. . . . When you become aware of thoughts, return ever-so-gently to your sacred word. At the end of the prayer period, remain in silence with eyes closed for a couple of minutes.”

”Two sessions of 20-30 minutes of Centering prayer is recommended each day, but if that is too much for you, begin with five or ten minutes. Let go of all expectations or goals during this time. It is not about achieving anything, whether emptying your mind or finding peace or achieving a spiritual experience. There is no way to succeed at Centering Prayer, except to return again and again to love. Allow thoughts to come and go without latching onto them, without judgment. “Ever-so-gently” bring your sacred word, the symbol of your intention, back to mind and return to resting in Presence.”

~ quoted from Richard Rohr’s Daily Email Meditations.