Inkeer

24 oktober 2023 | Inspiratie

Dichtbij het Belgische Gent staat de Oude Abdij Drongen. Het is een bezinningscentrum waar je op allerlei manieren kunt werken aan de verdieping van je levensweg. De basis van het programma wordt er gevormd door het levenswerk van Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de jezuïetenorde.
Sinds 2021 staat in de binnentuin van de Oude Abdij het beeld ‘Metanoia’ van Johan Tahon. Het kunstwerk verbeeldt de ervaring van Ignatius van Loyola, in het bijzonder zijn bekering. Pater Wauthier, lid van de kleine communiteit van de Oude Abdij, schreef bij dit beeld een gedicht.

Inkeer.
Een beweging.
Niet naar buiten toe.
Neen.  Naar binnen.
Een onbeweeglijke,
door en door rustige beweging.
Een beeld waarin je afdaalt.
De ogen. Nergens op gericht.
Ogen die naar binnen kijken,
wazig en de leegte in,
op zoek naar volheid.
Een volheid die van binnen uit zal groeien,
de volheid van de diepste kern.
Zichzelf ten volle.
Mens en medemens.
Het beeld is ook niet af,
zoals het leven van elkeen.
’t Draagt nog de sporen van het maken.
Vlakken aaneen geregen.
Het maakt zichzelf steeds verder af,
doorheen de emoties van het worstelen.
Parelend zweet in witte druppels,
waarop Gods zon komt stralen.
Wit, dodenlaken van het Ego,
en dood ook van de gave van zichzelf.
Knieën geplooid en armen die verdwijnen,
een lichaam dat geen aanspraak maakt.
Nederigheid van die dienen wil.
De echte vrucht van ware inkeer.

Wauthier de Mahieu sj