Over ons

Ontdek hier meer over de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding en andere organisaties waar onze begeleiders aan verbonden zijn.

Beroepsvereniging

Voor België en Nederland

Netwerk Geestelijke Begeleiding

Netwerk binnen de Protestantse Kerk

Overige netwerken

Verbinding met andere netwerken

Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding

In de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding organiseren geestelijk begeleiders zich om elkaar te ondersteunen en stimuleren en een kwalitatief verantwoord aanbod van geestelijke begeleiding te presenteren. De vereniging richt zich op België en Nederland.

Een geestelijk begeleider die lid is van de Beroepsvereniging is gekwalificeerd en maakt heldere afspraken met je over de aard van de begeleiding, de rol die door jou van hem of haar verwacht wordt, de duur, de frequentie, de kosten, die er mee gemoeid zijn en de evaluatie bij de beëindiging van het contact.

De Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding waarborgt de kwaliteit van werken. Elk lid verbindt zich aan de Gedragsregels.

Verbinding met andere netwerken

Geestelijk begeleiders van de beroepsvereniging kunnen ook nog verbonden zijn aan meer specifieke organisaties en bewegingen rondom geestelijk begeleiding.
Het Netwerk Geestelijke Begeleiding binnen de Protestantse Kerk is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er ook nog andere netwerken, zoals de geestelijk begeleiders die verbonden zijn met het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit.

Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk

Dit netwerk staat open voor alle afgestudeerden en studenten van de opleiding Geestelijke Begeleiding van de Protestantse Theologische Universiteit en voor leden van de beroepsvereniging.
Het doel van het netwerk is tweeledig:
– onderlinge uitwisseling, verdieping en ondersteuning van geestelijk begeleiders in de Protestantse Kerk
– aandacht vragen voor en schenken aan geestelijke begeleiding in en vanuit de Protestantse Kerk

Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit

Het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit kent een eigen opleiding van geestelijke begeleiders. Zij raken specifiek geoefend in het begeleiden van de Geestelijke Oefeningen en Ignatiaanse retraites die daarop zijn geënt.

Internationale netwerken

SDE Spiritual Directors in Europe

The Spiritual Directors in Europe is an international network of people involved in the ministry of spiritual direction across Europe – with a few Associate Members in other countries.

At the end of the 20th Century, Johan Muijtjens (The Netherlands), Peter Ball (UK) and Maike Ewart (Germany) shared a vision with each other – and then invited others to share it at the very first meeting of what was to become SDE.

We now have more than 150 members in 27 countries as well as Associates in non-European countries and Friends who follow our work. Members value the opportunity to share wisdom and insights with like-minded people and the openness and welcome has encouraged the ministry of spiritual direction to flourish in former Communist countries where it was non-existent.

We hold an Annual Meeting which gives us a great opportunity to come together to reflect, share good practice and enjoy our common vision for enabling people to become the people God created them to be.

www.sd-europe.eu

SDI Spiritual Directors International

SDI is a learning community for spiritual directors, spiritual companions, and anyone curious about cultivating spiritual practice.

SDI’s Mission and Vision Statement: Cultivating the Practices of Deep Listening and Spiritual Presence Across All Faith Traditions and Spiritual Orientations.

Spiritual Directors International (SDI)  is a registered educational nonprofit with a membership of 6,600 spiritual directors and spiritual companions in 40 countries around the world. We serve many thousands more as we help people find their own spiritual directors and companions through our free online database.

Perhaps you are new to SDI or new to spiritual direction and spiritual companionship. Let us help you get oriented here by responding to a fundamental question about our work.

www.sdicompanions.org

Vind een geestelijk begeleider