Ontmoetingshuis Moderne Devotie

14 mei 2024 | Inspiratie

In Zwolle is het Ontmoetingshuis Moderne Devotie gevestigd. Moderne Devotie heeft alles te maken met leven in gemeenschap. Samen de liefde van God genieten en delen. Liefde voor de eeuwige staat niet los van liefde voor de naaste.

De Moderne Devotie is een kostbaar stuk religieus en cultureel erfgoed van Noord West-Europa, ontstaan in Deventer en Zwolle. Het is de grootste hervormingsbeweging die Nederland ooit gekend heeft. Geert Grote (1340-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging die zich afzette tegen machtsmisbruik in de kerk. Thomas a Kempis (1379/80-1471) is wellicht de bekendste monnik van de Moderne Devoten. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in het Agnietenbergklooster, waar hij zijn boek “de navolging van Christus” schreef.

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Wij willen vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis het geloof met elkaar delen. Dat doen we in zekere zin in navolging van de broeders en zusters van het ‘gemene’ (d.w.z. gemeenschappelijke) leven. We willen mensen een ontmoetingsplek bieden voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken en mensen voeden, inspireren door geestelijke en spirituele geloofsvragen met elkaar delen.

In geheel Nederland is de de belangstelling voor Moderne Devotie in opkomst. Deze beweging manifesteert zich op landelijk niveau en heeft een breed netwerk en voorziet in een duidelijke behoefte aan mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en geloof. Met het creëren van een pioniersplek in Zwolle bouwen wij aan een geheel nieuwe gemeenschapsvorm binnen het bestaande netwerk van de Moderne Devotie. Geestelijke vorming, begeleiding en kennisoverdracht staan centraal.

Neem hier een kijkje op de website van Ontmoetingshuis Moderne Devotie.