Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk

Onderlinge uitwisseling en ondersteuning van geestelijk begeleiders

Het Netwerk Geestelijke Begeleiding is in 2015 ontstaan in de kring van deelnemers en afgestudeerden van de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de Protestants Theologische Universiteit.  In de opleiding wordt nauw samengewerkt met het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Aanleiding

Aanleiding voor het ontstaan van het netwerk was:
– het verlangen naar onderlinge uitwisseling en ondersteuning van geestelijk begeleiders in de PKN,
– aandacht willen schenken aan en vragen voor geestelijke begeleiding in en vanuit de PKN.

Na de oprichting heeft het netwerk gewerkt aan een aanbod van geestelijke begeleiding voor en door predikanten en kerkelijk werkers in het kader van de Permanente Educatie. Een tweede stap was en is meer bekendheid geven aan geestelijke begeleiding in de breedte van de kerk via kerkenraden, werkgemeenschappen, classes(predikanten) en de servicedesk van het landelijk dienstencentrum.

1. doel

Onderlinge uitwisseling/verdieping/ondersteuning van geestelijk begeleiders in de Protestantse Kerk. Aandacht vragen voor en schenken aan geestelijke begeleiding in de Protestantse Kerk. In samenwerking met de Beroepsverening brengt ze Geestelijke Begeleiding onder de aandacht bij een ruim publiek, al dan niet kerkelijk betrokken.

2. deelnemers

Het netwerk staat open voor alle studenten en afgestudeerden van de opleiding geestelijke begeleiding van de PThU en leden van de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding.

3. coördinatie

Een stuurgroep draagt zorg voor de coördinatie van het netwerk (netwerkbijeenkomsten, uitwisseling, communicatie,  contacten).

4. communicatie

Communicatie vindt plaats via de website, een nieuwsbrief voor de netwerkleden en informatie op de website van de Protestantse Kerk.

5. samenwerking

Het Netwerk is onderdeel van de Beroepsvereniging Geestelijke begeleiding en werkt samen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, Vacare – platform voor meditatief leven en de Bond van Nederlandse Predikanten en anderen.

Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met de stuurgroep via Contact.

Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk
Leden van de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding kunnen zich aansluiten bij het Netwerk Geestelijke Begeleiding,
als zij werkzaam zijn (of emeritus) in de Protestantse Kerk.

Stuurgroep Netwerk

Corinne Groenendijk

Corinne Groenendijk

Voorzitter

Dick Sonneveld

Dick Sonneveld

Carla Schoonenberg

Carla Schoonenberg

Harry Gijsen

Harry Gijsen

Tytsje Hibma

Tytsje Hibma