Informatie voor pastores

Over permanente educatie

Binnen de Permanente Educatie voor protestantse theologen is de laatste jaren een breed aanbod ontstaan rondom geestelijke begeleiding. In de eerste plaats is er de mogelijkheid voor het individueel ontvangen van geestelijke begeleiding in het kader van het aangestuurd aanbod (zie ook hieronder). In de jaargang Zorg voor de Ziel gaat men groepsgewijs op weg, verkennend en proevend. Bij de 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding ontvangen de deelnemers geestelijke begeleiding, maar worden ze zelf ook geschoold tot geestelijk begeleider. Tenslotte is er de Introductie Geestelijke Begeleiding als smaakmaker voor die 2-jarige opleiding.

Geestelijke begeleiding in het aangestuurd aanbod van de Permanente Educatie in de Protestantse Kerk

Van predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk wordt verwacht dat ze in het kader van de Permanente Educatie binnen een cyclus van 5 jaar een begeleidingstraject van supervisie, begeleide intervisie, coaching of geestelijke begeleiding aangaan, individueel of in groepsverband. Zie de website van de Protestantse Kerk.

Het aanbod van een individueel traject van geestelijke begeleiding omvat een kennismakingsgesprek en zes vervolg-gesprekken. Vaste elementen in het traject zijn: een contractsluiting, het verhelderen van de vraag / het verlangen van de begeleide, de mogelijkheid van diverse werkvormen, huiswerk / opdrachten, reflectie en evaluatie.

Het Netwerk Geestelijke Begeleiding heeft een folder gemaakt over dit aanbod. Ook is er een lijst met geestelijk begeleiders beschikbaar, waaruit men een keuze kan maken. Zie voor meer informatie ook de website van de Protestantse Kerk.

Kosten

Voor de kosten van de begeleiding in het aangestuurd aanbod (maximaal 28 uur) kunnen predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk één keer per vijf jaar een declaratie indienen bij de dienstenorganisatie tot een maximum van € 720, maar niet meer dan de werkelijke kosten. Zie voor meer informatie de website van de Protestantse Kerk). Deze vergoeding geldt voor het volgen van een traject geestelijke begeleiding en ook voor de jaargang ‘Zorg voor de ziel’.

Geestelijke begeleiding vergoed door Dominass als vorm van werkbegeleiding / preventie ziektekosten

In het kader van preventie van ziektenkosten kunnen predikanten en kerkelijk werkers – losstaand van de Permanente Educatie – ook vergoeding krijgen voor een begeleidingstraject via de aanvullende voorwaarden van Dominass (zie onder het kopje ‘Psychotherapie’ de opmerking: Begeleiding ter voorkoming van uitval door stichting Ruimzicht). Ruimzicht (coaching) vormt hiervoor het portaal, maar Dominass geeft naast coaching ook ruimte voor geestelijke begeleiding. Het is dan wel nodig om een traject te melden bij Ruimzicht. Dat kan voor of na afloop van het traject.