Willem Gijsbert (Bert) de Wit

Contactgegevens

Dommelstraat 21
IJsselstein
030 7616062
bertdewit62@gmail.com

Op verzoek loop ik een eindje met je mee, om samen te zoeken naar de weg  van die Ene.

Visie op geestelijke begeleiding:
Je staat er bij en je kijkt er naar – zo ongeveer werkt in mijn beleving geestelijke begeleiding. Het echte werk wordt gedaan door de Geest die met ieder mens een weg gaat. Terwijl je samen met iemand die je daartoe heeft uitgenodigd kijkt naar de weg die het leven is, voegt zich haast ongemerkt een Derde in het gesprek. De taak van de geestelijk begeleider is: die Derde op te merken. Het is een manier van kijken, in het licht van die Ene: proberen je leven te zien als de weg die God met je gaat. Uitgangspunt is het vertrouwen, dat de Geest een weg gaat met ieder mens.

Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Opgegroeid in een ‘bevindelijk gereformeerde’ omgeving heb ik ervaring met een angstige en onzekere geloofsbeleving. De opleiding Geestelijke Begeleiding heeft mij geholpen om op een nieuwe manier het geloofsgoed wat ik geërfd heb te waarderen. Bijvoorbeeld heb ik het besef van niet-weten en niet-kunnen ten opzichte van de geestelijke weg herontdekt, als misschien wel de belangrijkste competentie van een geestelijk begeleider. Het is verrassend hoe de Geest telkens weer mijn zwakte weet aan te wenden als kracht.

Werkzaamheden / Functie:
Full time predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente Ijsselstein. Geestelijke begeleiding zie ik als kerntaak van mijn p redikantschap.
Begeleider van de jaargang Zorg voor de Ziel – die zielzorg biedt aan zielzorgers.
Geestelijk begeleider en mentor voor de Opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU).

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke begeleiding Hydepark / TBI 2011 – 2014

‘In plaats van vooral gericht zijn op de vraag wat moet ik doen ben ik meer open gaan staan voor de vraag wat God met mij aan het doen is.’