Wijke Greydanus

Contactgegevens

Dudoklaan 50
Doetinchem
06-23460083
wijkegreydanus@kpnmail.nl

Op adem komen, opmerkzaam worden op wat er in de ruimte van je ziel beweegt.

Visie op geestelijke begeleiding:
Levend voor het aangezicht van God als zijn geliefde kinderen proberen we, in het vertrouwen dat God zich aan toont in alle dingen, te ontdekken hoe God tot ons wil spreken.
Geestelijke begeleiding heeft betrekking op heel de mens en alles wat er zich in het leven voordoet kan daarin aan de orde komen.
Vragen naar de zin van je bestaan, vragen rondom keuzes die je wilt of moet maken op je levensweg, vragen die te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen op je levensweg.
We nemen de tijd en de ruimte om ons af te stemmen op de zachte fluistering van Gods stem.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Geestelijk begeleiding omvat de hele mens. Ons lichaam heeft een eigen woordeloze ‘taal’, het ‘weet’ soms de dingen eerder. Het geeft signalen af die ons op het spoor kunnen brengen van wat taal nog niet kan verwoorden. Vanuit het werken met mensen die niet taalvaardig zijn is dat een aandachtsveld geworden in de geestelijke begeleiding.

Werkzaamheden / Funktie:
Predikant

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
TBI/PThU (2015-2018)

Fijn om een tochtgenoot te hebben.