Seintje Bos

Contactgegevens

Johan Winnubstlaan 7
Utrecht
06 12412149
seintje@seintjebos.nl

Over Geestelijke Begeleiding: We mogen ons leven, met alles wat zich daarin voordoet, zien als een weg, een groeiproces naar God toe. Gaandeweg zijn we onderweg naar onze bestemming die in ons verborgen is en waar de oorsprong van onze vreugde te vinden is. Die weg is niet altijd makkelijk begaanbaar, soms is die weg onherbergzaam en donker en zijn er kruispunten zonder richtingaanwijzers.

Visie op geestelijke begeleiding:
Een geestelijk begeleider kan op die weg een reisgenoot en  een gids zijn, maar vergeet daarbij nooit dat de Eeuwige zelf de eigenlijke begeleider is. Sleutelwoorden onderweg zijn: verlangen, aanvaarden, onderscheiden, onvoorwaardelijke liefde, zorg voor de ziel, vreugde.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Na jarenlang in de PKN te hebben gewerkt als pastor, spitste mijn werk zich steeds meer toe op ‘Zorg voor de ziel’, dat is dan ook het motto waarin ik mijn werkzaamheden samenvat. Zorg voor de ziel kenmerkt zich door stilte, aandacht, ontvankelijkheid en ‘naar binnen luisteren’.
Rondom die kernbegrippen heb ik mensen en groepen begeleid: meditatiegroepen, lectio divina groepen, workshops bibliodrama, stilte retraites. Ook ben ik initiatiefnemer van de jaargang Zorg voor de Ziel die door de PthU  wordt aangeboden. Zorg voor de ziel.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik ben opgeleid als geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut/Hydepark.

Wat mij verder nog kenmerkt:

  • Ik ben lid van de Derde Orde van de Eenheid van de communiteit van Grandchamp
  • Van 2010 tot 2012 ben ik opgeleid tot bibliodrama begeleider bij Nico Derksen en Maria Nolet.
  • Meditatie en contemplatief gebed hebben mij gevormd
  • De groep als plek van geestelijke begeleiding heeft mijn speciale interesse.

‘Het traject van gb heeft mij een verdere rijping gebracht.
Daarbij inbegrepen een sterker ervaren van Gods presentie.
Het heeft mijn innerlijke vreugde versterkt.’