Sanny Bruijns

Contactgegevens

Stijn Buysstraat 11
Nijmegen
024-3297036
s.bruijns@karmel.nl

Vanuit mijn eigen godsrelatie en vanuit mijn kennis van het gaan van de geestelijke weg zie ik geestelijke begeleiding als het oplopen met de ander om samen te zoeken naar de liefdesbron, die stromen wil in het eigen leven. Als pastor vind ik geestelijke begeleiding de kern van de zielzorg.

Visie op geestelijke begeleiding:
In mijn begeleidingspraktijk laat ik mij leiden door het leven van Jezus vanuit een mariaal perspectief.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Op mijn eigen geestelijke weg heb ik Maria, de moeder Gods, ontdekt als gids voor de geestelijke weg. Vanaf 1980 ben ik lid van de Nederlandse Karmelprovincie. Ik leef in de Karmelgemeenschap te Nijmegen, waar wij de gedachtenis aan Titus Brandsma levend houden in het Titus Brandsma Memorial. Titus Brandsma is al vele jaren een belangrijke bron van inspiratie.

Werkzaamheden / Funktie:
Ik ben parttime werkzaam als geestelijk verzorgster bij de Zusters JMJ (Jezus, Maria en Jozef) te Heeswijk Dinther. Daarnaast heb ik een bescheiden retraite- en begeleidingspraktijk.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Doctoraalstudie Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit
Driejarige cursus geestelijke begeleiding van het Titus Brandsma Instituut

‘Jouw rijkelijk delen van teksten, afbeeldingen, wijsheid en ervaringen zijn voor mij een doorlopende bron van inspiratie’.