Petra Galama

Contactgegevens

Geererf 12
Breda
06 5211 5226
galama@spiritwijs.eu
spiritwijs.eu

In ons leven is alles wat zich voordoet en gevoeld wordt belangrijk: wie ben jij en wat wil er zichtbaar en beluisterd worden?

Visie op geestelijke begeleiding:
Geef jezelf vertrouwen om je eigen antwoorden te vinden: wie jij bent met je verdrietigheden, onzekerheden en vragen die je opdoet aan het leven. Het is helend om met zachtheid en zonder oordeel waar te nemen. Je mag je eigen gevoel doorleven, je vragen leven zonder nog een antwoord te weten. Je mag eigenwijs zijn, in verbinding met jezelf. En daarin ligt een wens naar de toekomst.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Petra luistert vanuit innerlijke stilte met aandacht voor je verhaal en de weerklank van wat er in de diepte in jou omgaat. Vanuit die intuïtief kan een vraag, een woord of een inzicht omhoogkomen. Dat geeft jou ruimte om te ontdekken wat pijn kan verzachten en hoe jouw verlangen zich mag ontplooien. 

Werkzaamheden / Funktie:
Petra heeft een eigen praktijk SpiritWijs: spiritualiteit op eigenwijze. Zij is als docent verbonden aan de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in samenwerking met Titus Brandsma Instituut en aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Petra is gepromoveerd in de mystagogie. Zij studeerde spiritualiteit en mystiek, religiestudies, theologie, counseling en creatieve therapie aan diverse universitaire opleidingen.

“Misschien was de vraag niet helemaal nieuw maar op de een of andere manier, mogelijk ook door de wijze waarop Petra het verwoordde kwam de vraag echt bij mij aan. Het ging over ‘mystieke omvorming’, wat dat betekende en de vraag die daaruit voortkwam: wat is de vorm waarin God jou(mij) wil vormen?”
“Ik herinner me dat er veel was in mijn hoofd, veel emoties en veel woorden. Door te luisteren, stil te durven zijn en mij aan te kijken nodigt Petra mij uit om ordening aan te brengen. Zo ontstaat verbinding. Ik voel me gezien. Er komt rust, ik verstil.”