Paulien Schaminée

Contactgegevens

Graaf van Rechterenweg 40 H
Oosterbeek
026 - 213 9748
paulienschaminee@gmail.com

Kent u dat vage, heimwee-achtige verlangen dat u maar niet met rust laat en u steeds verder doet zoeken naar …? Hebt u vaak het gevoel dat u iets ‘vinden moet’ maar niet weet wáár te zoeken, hóe te zoeken? Leeft u met een diep verlangen gehoor te geven aan wat het leven van u vraagt, maar weet u niet precies wat dat is, of hoe u dat vorm kunt geven?
Zo verging het mij. Totdat ik, geholpen door leermeester-begeleiders in boeken en in persoonlijke relatie, eindelijk wist – en vond – waarnaar ik moest zoeken. Teveel om hier op te noemen, maar denk aan verwondering, eerbied, leven in en met het Geheim, opengaan van het Hart, en vooral: (be)antwoorden aan wie ik ten diepste kan worden.

‘Wie ben ik dan eigenlijk ten diepste? Wat is het dat het leven van me vraagt? Hoe kan ik daaraan gehoor geven? Hoe kan ik wat op mijn levenspad verschijnt herkennen als een richtinggevend innerlijk kompas?’

Als spiritueel begeleider wil ik u helpen om zelf in uw binnenste op die vragen een eigen antwoord te vinden. Daarvoor hoeft u niet gebonden te zijn aan een bepaalde traditionele religie. U hoeft enkel (en dat is heel veel) gevoelig te zijn voor het Geheim, het Geheim van Leven, van Zijn.
De spiritueel begeleider loopt tijdelijk met u mee, om u bij te staan in uw zoektocht. Uw zoektocht naar bewustwording van dat verborgen verlangen in uw levensgeschiedenis, naar ‘Wie of Wat’ ten diepste in uw innerlijk huist, en wat dat voor uw levenspad kan betekenen.
In een eerste vrijblijvend gesprek verkennen we of het tussen ons ‘klikt’, en u met mij als spiritueel begeleider enige tijd op weg wilt gaan.
Ik begeleid individueel, en ook kleine groepen in de vorm van bijvoorbeeld spiritueel autobiografisch schrijven.