Marja Terlouw-Sterk

Contactgegevens

Varenmos 35
Veenendaal
0318-820604
terlouwsterk@gmail.com

Als het vanzelfsprekende niet meer vanzelf spreekt. Wie kent mij dan beter dan ik?

Visie op geestelijke begeleiding:
Je mag van mij verwachten dat ik samen met jou een zoektocht begin om dichter bij de bron, het doel en de zin van je leven te komen. Daarbij staat jouw vraag centraal. Wij kijken naar je levensloop en naar je leven van alledag. Wij zoeken naar een vernieuwend perspectief. Een dergelijke zoektocht wordt wel beschreven als het gaan van een geestelijke weg. Deze weg naar binnen staat bekend als een weg met bochten en valkuilen, maar ook met groei, bloei en soms stille vergezichten.
Tijdens dat proces oriënteren wij ons op de Liefde, zoals die gestalte kreeg in Jezus Christus. Wij zoeken  het perspectief van de hoop in het besef dat God ons dieper kent dan wij onszelf kennen.
Geestelijke begeleiding zie ik als een derde weg van begeleiding, naast pastoraat en psychische hulpverlening: als een traject van intensieve zorg voor de ziel.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

  • Ik studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht en werd predikant in de Protestantse Kerk. Later deed ik een masterstudie klinische psychologie. Ik ben geboeid door die twee verschillende perspectieven en talen. Daarnaast heb ik ervaring in geestelijke begeleiding van mensen met psychische problematiek die tevens therapeutische hulp krijgen van een psychiater of psycholoog.
  • Ik ben geraakt door het geloof, de veerkracht en de gebrokenheid van Henri Nouwen. Hij zocht als pastor zorg voor zijn eigen ziel. Mijn eindscriptie voor de opleiding ging over The Wounded Healer.
  • Ik heb een aantal jaren (mede) een christelijke meditatiegroep geleid.
  • In het verband van een promotiestudie heb ik mij verdiept in boosheid in het pastoraat. Boosheid is een krachtige menselijke emotie die niet perse te veroordelen is, maar wel moeilijk te hanteren. In geestelijke begeleiding kan het een kans worden om te ontdekken wat van belang is voor jouw weg.

Werkzaamheden / Funktie:
Emeritus Predikant PKN, na van 1981-2021 gewerkt te hebben als ziekenhuispredikant in het LUMC, als gemeentepredikant in Rozenburg, en als gevangenispredikant in diverse Inrichtingen van Justitie.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:

  • Opleiding Geestelijke begeleiding Hydepark en TBI van 2005 – 2008.
  • In de jaren 90 als lid bij het Gebedspastoraat Wholeness Through Christ in Nederland, dat geworteld is in de Anglicaanse Kerk en verbonden met CWN.