Marion Loermans

Contactgegevens

Rosa de Limastraat 154
Nijmegen
0613805104
marionloermans@karmel.nl

Ik ga de weg zoekend en tastend in het Mysterie van het leven. Zoek en tast graag met jou mee.

Visie op geestelijke begeleiding:
Jij mag er zijn! Deze uitnodiging tot leven telt voor ieder mens. Graag wil ik ruimte scheppen om sporen te ontdekken van het Mysterie in je dagelijkse leven, je ups en downs, je vreugde je pijn. Welke uitnodiging hoor jij in jouw leven?

Werkzaamheden / Funktie:
Ik leef in een relegieuze Orde als zuster Karmeliet.
Ik geef geestelijke begeleiding.
Hiervoor heb ik gewerkt in de hulpverlening, o.a. in de verpleging, de psychiatrie, incesthulpverlening en traumaverwerking, in de dakloze zorg en stervensbegeleiding.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik ben afgestudeerd als Geestelijk Begeleider bij het Titus Brandsma Instituut in mei 2014.
Ik heb de opleiding Bibliodrama in 2012 afgerond.

Cliënt: “ik stotter over de zin van mijn leven en heb ’t gevoel dat ik alleen maar wat stuntel en dit voelt steeds meer als oké”.
Cliënt: “eindelijk voel ik weer wat rust in mezelf, ik mag het meer ‘laten’ en voel nu pas Gods Liefde “