Marieke Brouwer

Contactgegevens

Maasstraat 152-3
Amsterdam
020-6422373
maj.brouwer@planet.nl

De vraag naar God stellen, opengaan voor het mysterie

Visie op geestelijke begeleiding:
Het mysterie waaruit alles en iedereen voortkomt en in wie alles bestaat noemen we God. Het is de onuitsprekelijke werkelijkheid die wij soms ervaren, die ons draagt, leidt en omvormt en naar wie ons diepste verlangen uitgaat en die onze bestemming is. Diep in onze ziel voelen wij ons met dit geheim verbonden.
Geestelijke begeleiding is voor mij vooral de gebeurtenissen van het leven beschouwen vanuit gezichtspunten als: wat zijn de rode draden in het leven op het gebied van geloof en spiritualiteit, wat zijn ervaringen van het goddelijke, wat brengt dichter bij het mysterie van God, wat houdt ervan weg.
In de geestelijke begeleiding kan alles wat in ons leven speelt aan de orde komen: relaties, werk, teleurstellingen, vreugde en verdriet, je schaduwzijden, de pijn die je opgedaan hebt in je leven, vrije tijd, opvoeding etc. De oriëntatie van de geestelijke begeleiding hierin is altijd de vraag: wat brengt mij (en de wereld) in deze situatie dichter bij God, wat brengt mij dichter bij Degene of Datgene waar het werkelijk om gaat. GB gaat dus niet zozeer om het oplossen van problemen, maar gaat om het zoeken van de dieptelaag van ons leven, om het luisteren naar onze ziel waarin het verlangen naar God leeft,  om de sporen van Zijn aanwezigheid in ons leven te ontwaren om zo meer en meer omgevormd te worden in de Eeuwige.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten
Voortgezette training pastorale gespreksvoering, cursussen klinische Psychologie bij GGZ, opleidingen begeleiding meditatie. Ik organiseerde toen ik nog werkzaam was vele cursussen en bijeenkomsten op het gebied van spiritualiteit en geloof.

Werkzaamheden / Funktie:
emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, organisator van het Huis op het Spui, het spiritueel centrum van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding TBI/Hydepark