Lucas Tiesinga

Contactgegevens

Bedum
050-3013558
ljtiesinga@xs4all.nl

In het licht van Gods aangezicht ontdekken welke weg de Geest ons wijst.

Visie op geestelijke begeleiding:
Op een bepaald moment in je leven kan het zijn dat er behoefte is aan beweging of verandering. Een vraag of verlangen komt in je op. Welke weg dan te gaan?

Iedereen legt een weg af in zijn of haar leven. De twee Emmaüsgangers waren ook onderweg (Lucas 24). Een derde persoon voegde zich bij hen. Nadat zij Jezus herkenden bij het breken van het brood, keerden zij zich om en gingen terug naar Jeruzalem. Zo kan het ook gaan in je eigen leven. Een nieuw inzicht of het bewust worden van een diep verlangen brengt je in beweging of tot een ommekeer.

Graag wandel ik met je mee om te ontdekken welke weg je kunt gaan, waarbij de Geest ons mag inspireren om te ontdekken welke weg dat kan zijn. Via mijn e-mailadres kun je contact met mij opnemen. Ik zal dan z.s.m. reageren. Na een kennismakingsgesprek maken we desgewenst afspraken voor vervolggesprekken.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Studies: hbo-verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, promotiestudie naar het verschijnsel ‘vermoeidheid’, theologie (incl. kerkelijke opleiding). Lid van Gaandeweg en VGVZ en ingeschreven in kwaliteitsregister SKGV.

Werkzaamheden / Funktie:
Eerdere functie: universitair docent gezondheidswetenschappen (1993-2009), parttime gemeentepredikant (2010-2022). Huidige functie: geestelijk begeleider/verzorger en als predikant met een bijzondere opdracht (verbonden aan PG Assen) werkzaam bij een GGZ-zorginstelling (2010-heden, vanaf 2022 fulltime).
Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Specialisatie: 3-jarige opleiding tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut (TBI/RU) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Training tot begeleider van individuele en groepsgerichte meditatiebijeenkomsten en spirituele lezing van Bijbelteksten. Kennis van en inzicht in mystieke theologie, de monastieke traditie, mystici en mystieke teksten.

Lucas J. Tiesinga (2012). De spirituele leespraxis van de bijbel in de GGZ vanuit christelijk perspectief. Psyche & Geloof, 23, nr.4, pag.187-196.

“Het aandachtig luisteren naar mijn levensverhaal heeft mij nieuw vertrouwen en inzicht gegeven.”