Laura van Weijen

Contactgegevens

Gotestraat 66
Nijverdal
06 22115049/ 0548 615528
lvanweijen@gmail.com

Van jou ontvang ik de ruimte om een eindje mee te wandelen. Zo ontdekken we samen hoe je mens mag zijn in het zonlicht van Gods liefde. 

Visie op geestelijke begeleiding:
in het licht van de Eeuwige samen met iemand een poosje onderweg zijn, om in dat licht en in die rust samen te ontdekken wie de ander mag zijn, en hoe de ander tot bloei zou mogen komen.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Meditatief wandelen, – schilderen, -zingen; goed kunnen luisteren;

Opleiding Theologie  Vrije Universiteit- Geestelijke Begeleiding Hydepark/TBI- opleiding contextueel pastoraat; betrokken bij GHaandeweg-Oost; betrokken bij de Kleine Kapel in Nijverdal

Werkzaamheden / Funktie:
gemeentepredikante

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Geestelijke Begeleiding Hydepark (PTHU/TBI)

Mogen zijn wie je bent.