Kitty Bouwman

Contactgegevens

Begijnhof 27D
Amsterdam
020 6275778
chmbouwman@gmail.com
www.matersapientia.nl

De persoonlijke zoektocht naar God staat centraal.
De rijkdom van mystieke bronnen toegankelijk maken voor mensen van nu.

Visie op geestelijke begeleiding:
In geestelijke begeleiding is een derde betrokken, een verborgen Aanwezige, die het ‘dragende midden’ vormt van het gesprek. Deze Aanwezige maakt zich aan ieder afzonderlijk kenbaar en voedt in het onderlinge gesprek de ziel van beiden.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Visioenen in relatie tot de geestelijke weg;
Bibliodrama en contemplatieve dans;
Mystieke teksten lezen in een contemplatieve dialoog (groepsbijeenkomstwb);
Contemplatieve oefeningen als stilte-tiendaagse (Franz Jalisc);

Werkzaamheden / Funktie:
Als geestelijk begeleider ben ik verbonden aan centra voor spiritualiteit. In de Oude Abdij in Drongen (Gent) begeleid ik samen met Pieter-Paul Lembrechts de contemplatieve oefeningen.
In mijn praktijk voor geestelijke begeleiding aan huis ga ik met Godzoekers in gesprek over hun geestelijke weg. Daarin is er ruimte voor lectio divina, bibliodrama, een contemplatieve oefening en contemplatieve dans.
Als onderzoeker ben ik verbonden aan het Titus Brandsma Instituut en het Ruusbroecgenootschap, en verricht onderzoek naar de mystieke bronnen van Hildegard van Bingen. In mijn promotieonderzoek bij Augustinus ontdekte ik een nieuwe vorm van geestelijke begeleiding die ik ‘geestelijk moederschap’ noem en waarin het gaat over ‘voeden van de ziel’.
Als docente spiritualiteitstudies verzorg ik collegereeksen en cursussen: spirituele stromingen in het christendom; visioenen en de contemplatieve weg (Hildegard van Bingen); Belijdenissen als spirituele autobiografie (Augustinus), de goddelijke pedagogiek (Johannes van het Kruis); de mystieke tuin (Teresa van Avila).

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Mijn opleiding tot geestelijke begeleiding heb ik gevolgd aan (1) Titus Brandsma Instituut, (2) Opleiding Persoonlijke begeleiding, (3) Opleiding Bibliodrama en spiritualiteit.

‘Het klinkt voor sommigen waarschijnlijk wat vaag, en ik kan het niet uitleggen, maar ik heb de liefde van God daadwerkelijk mogen ervaren. De ‘oorverdovende oerkracht’ mogen beleven.
De schoonheid van de natuur in al zijn facetten, in combinatie met het stille gebed. Een “alles is een”, een verbondenheid. O zo dankbaar en ‘verliefd’: o.’