Jaap Koopmans

Contactgegevens

Kooistukken 40
Eelde
050 3095503 / 06 46476130
j.koopmans52@kpnplanet.nl

Als de Dagenraad; eenvoudig en meerstemmig. Om een levensbeschouwelijke ontmoeting die een verhelderende ervaring wordt

Visie op geestelijke begeleiding:
“Een menselijke houding en benadering in een levensbeschouwelijke ontmoeting waarbij de een de ander vergezelt bij het richten en inrichten van de levensweg vanuit een oriëntatie op het geheim van het leven; ( dat ik God noem).”

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Een persoonlijk gesprek, met aandacht voor spiritualiteit, waarin over en weer een uitwisseling plaatsvindt die ruimte brengt en perspectief biedt.

Werkzaamheden / Funktie:
Gemeente Predikant, Pastoraat Werkers Overzee,  Ziekenhuispredikant/Geestelijk Verzorger, emeritus.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Studie Theologie, Klinisch Pastorale Vorming, Voortgezette opleiding Pastorale Gespreksvoering, Geestelijke Leiding (Universiteit Tilburg)

“Het is met jou alsof ik thuiskom bij mijzelf”