Greta Meijberg Rabouw

Contactgegevens

Porporastraat 76
Zwolle
06-15189556
greta.meijberg@gmail.com

Veel mensen zijn op hun levensweg op zoek naar geestelijke richting.
Mocht dat voor jou zo zijn dan wil ik graag als reisgenoot een poosje met je op weg gaan om zo te verstaan hoe God richting wil geven aan je leven.

Visie op Geestelijke Begeleiding:
Zoals de Emmaüsgangers op weg waren en deelde wat hen bezig hield, zo kan met een geestelijk begeleider gedeeld worden wat jou bezighoudt. In de verwachting dat er een 3e Andere zich bij ons voegt en licht werpt op je levensweg.

Specifieke aandachtsvelden:
Ik werk in persoonlijke gesprekken als Geestelijk Begeleider.
Ik groepsverband geef ik leidingaan Bibliodrama groepen.

Genoten opleiding:
Opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Opleiding tot Bibliodrama leider gevolgd aan het Instituut voor Opleiding en Spiritualiteit van Dr. Nico Derksen.