Gideon van Dam

Contactgegevens

Mirabelweg 66
Eindhoven
040 2416780
gpvandam@on.nl

In geestelijke begeleiding word je tevoorschijn geluisterd. Er ontstaat ruimte voor waar het op aankomt.

Visie op geestelijke begeleiding:
In je leven is er veel dat aandacht vraagt. Maar niet alles brengt je bij de kern van je leven. Zelf heb ik ervaren dat het mijn verlangen is contact te krijgen met wat er werkelijk toe doet. Het is goed daar gericht aandacht voor te hebben, me in te oefenen. Voor mij is er sprake van geestelijke begeleiding als er in een ontmoeting een ruimte ontstaat waarin met verwondering aandacht is voor het geheim van je leven. Ik noem dat Aanwezigheid van de Liefdevolle. In ontmoetingen kunnen we samen zoekend ontdekken waar het nu op aankomt in je leven. Zo word jij tevoorschijn geluisterd, wordt de Liefdevolle tevoorschijn geluisterd, mag alles er zijn, leren we onderscheiden waar het nu op aankomt, veranderen we in de richting van onze bestemming. We beginnen altijd in stilte naar onszelf te luisteren, je kunt vertellen wat er dan boven komt, daar wordt respectvol naar geluisterd, we zoeken naar wat je de komende tijd nodig hebt bij het ruimte laten aan het geheim van je leven, je maakt met jezelf afspraken hoe je dat doet.

Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Als theoloog ben ik leerling van Jaap Firet en aan het Titus Brandsma Instituut opgeleid tot geestelijk begeleider. Het leven zelf heeft me de schat van geestelijke begeleiding laten proeven. Die schat heeft me in een ingrijpende periode heilzaam omgevormd.

Werkzaamheden / Functie:
Emeritus gemeentepredikant en predikant voor de werkbegeleiding van predikanten en kerkelijk werkers, actief in de beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding, vrijwilliger in de eigen stad en kerkelijke gemeente.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut 1999-2002

‘Ik weet mij nu opgenomen in een meer omvattende ruimte.’