Gert Wijnstok

Contactgegevens

Kerkplein 2
Bathmen
06 1045 9883
gertwijnstok@gmail.com

Zonder de opleiding geestelijke begeleiding zou ik zelf niet meer werkzaam zijn in de kerk.

Visie op geestelijke begeleiding:
Als geestelijk begeleider vergezel ik je voor een tijd door, op jouw vraag, een stuk met je mee te wandelen. Ik luister naar jouw verhaal van je levensloop en loopbaan. We staan stil bij je bron of gaan daarnaar op zoek. We onderscheiden welke vragen jou bezighouden en wat daarin misschien wel het ene nodige is. Daarbij laten we ons inspireren door de Bijbelse verteltraditie en door klassieke en eigentijdse teksten en verbeeldingen van andere mensen onderweg.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
In de flow van geestelijke begeleiding ben ik op het spoor van psychodrama gekomen. Na de basisopleiding bij LapStreur hoop ik najaar 2023 de vervolgopleiding af te ronden. Tijdens geestelijke begeleiding maak ik gebruik van actievormen uit psychodrama. 

Werkzaamheden / Funktie:
Als predikant van de Protestantse Kerk ben verbonden aan de Petruskerk in Twijzel en de Dorpskerk Bathmen-Okkenbroek.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Colleges Titus Brandsma Instituut Nijmegen / practicum PThU

“Juist de door jou aangereikte werkvormen die bij mij van nature allergie oproepen, hebben me veel gebracht.”