Frans Croonen

Contactgegevens

Jack Hompestraat 5
Nijmegen
06 203 83 959
franscroonen@zinenzijn.nl
www.zinenzijn.nl

De mooiste reis die je in je leven kunt maken, is de reis naar binnen

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding helpt je te kijken en luisteren naar de diepte in je bestaan en ervaringen. Wie ben je? Wat beweegt jou? Wat verlang je? Wat zoek je? Wie of wat zoekt jou?
Geestelijke begeleiding is er om breedte en perspectief te leren zien. In jezelf en de wereld om je heen. Uitzuiveren wat van waarde is, en wat niet. Zin van onzin leren onderscheiden. In groeiende opmerkzaamheid, zonder oordeel. Ga je mee op reis?

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Monastieke spiritualiteit, roepingsspiritualiteit, zingeving en werk, business spiritualiteit.

Werkzaamheden / Funktie:
Vrijgevestigd geestelijk begeleider voor pelgrims, zoekers en twijfelaars, gelovigen en ongelovigen. Van welke leeftijd of achtergrond dan ook. Mensen die zoeken naar uitzicht en inzicht, hoop en houvast, naar God, naar je diepste werkelijkheid.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding tot geestelijk begeleider aan de School voor Spiritualiteit van het Titus Brandsma Instituut

‘Ik vind in onze gesprekken helderheid, ze laten me zuiver voelen waar ik nu sta’