Foekje-Fleur Fink

Contactgegevens

Markt 110
Burgum
06-53691566
foekjefleurfink@gmail.com
www.foekjefleurfink.nl

Gebrokenheid is er!

Visie op geestelijke begeleiding: ‘In Gods ogen ben je goed zoals je bent.’
Vergeet niet dit op jezelf te betrekken.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Een belangrijk aandachtsveld is het stellen van vragen. De antwoorden   daarop zijn mee afhankelijk van de formulering van de vervolgvragen. Het begeleidingsproces kan hierdoor adequaat op gang worden gebracht.
In overleg kan er gebruik worden gemaakt van het 7-stappenpad dat ik met het oog op geestelijke begeleiding heb ontwikkeld.

Werkzaamheden / Functie:
Gemeentepredikant (emeritus); werkzaam in pastoraat en als consulent;
gespecialiseerd in geestelijke begeleiding, contextueel pastoraat en mediation

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
3-jarige opleiding PThU en TBI

‘De leegte is gevuld met Aanwezigheid’