Els Vis

Contactgegevens

Hooge Berkt 25A
Bergeijk
06 – 260 28 211
info@devuurplaatsbreda.nl
https://www.devuurplaatsbreda.nl/

Welkom bij De Vuurplaats waar je op verhaal kunt komen. Het verhaal van jouw weg. 

Visie op geestelijke begeleiding:

Als geestelijk begeleider ben ik een reisgenoot. Jij bent onderweg en ik luister naar het verhaal van jouw weg. Er is maar één deskundige op dit terrein en dat ben jij zelf. Door te luisteren kan ik een klankbord zijn, waardoor jij met nieuwe oren hoort hoe je jouw weg bent gegaan, wat je is overkomen en waar je naartoe wilt. Soms gaat het om nabijheid en troost en om de erkenning dat wij mensen broos en kwetsbaar zijn. Soms gaat het om het bevorderen van (zelf-)bewustzijn en zelfacceptatie. Verantwoordelijkheid nemen voor de weg die je gaat, versterkt je zelfvertrouwen en daarmee je zelfbeeld.

De grond van dit alles is voor mij het geloof dat je als mens onvoorwaardelijk geliefd bent. In de Godsnaam Ik zal er zijn zit die boodschap en dat is voor mij de krachtbron van waaruit ik werk. Ieder mens is in liefde geschapen en die liefde is onvoorwaardelijk. Wat er ook gebeurt, wat je ook doet, je bent gekend en bemind. Dat is het levensgeheim van ieder mens dat we niet kunnen begrijpen, maar dat ons bij tijd en wijle ‘bij de kladden’ pakt. De geestkracht, die in ieder mens aanwezig is, roept wakker, brengt op ideeën, zet in beweging, schudt los, geeft zin. Voor mij staat die scheppende kracht voor wat God genoemd wordt, maar dat woord kun je wat mij betreft door alles vervangen wat er voor jou echt toe doet.

Specifieke aandachtsvelden / activiteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:

Ik werk met mensen in verschillende levensfasen tussen pakweg 30 en 65 jaar die niet- of randkerkelijk zijn.  De geloofsbeleving varieert van geloof in God of in ‘iets’, naar een vorm van spiritueel bewustzijn tot helemaal geen geloof. Wat ze gemeen hebben is de zoektocht naar zingeving. ‘Jongeren’ hebben te maken met prestatiedruk in hun werk en met het opbouwen van hun carrière, maar ook met de combinatie van een baan met een jong gezin. Dit kan zorgen voor verwijdering tot oude idealen of verwachtingen, voor vermoeidheid of zelfs een burn-out en soms voor een midlife crisis. Als men vervreemd geraakt is van zichzelf, kan geestelijke begeleiding weer een weg tot leven vinden.

‘Ouderen’ zijn op zoek naar nieuwe ankers, naar een zinvolle invulling van hun leven. Het ‘lege nest syndroom’ is voor veel vrouwen een belangrijke reden om hun leven opnieuw te bezien en de relatie met zichzelf te herwaarderen: hoe gaat het eigenlijk met mij? Ook de overgang is voor veel vrouwen een wankele periode waarin fysieke veranderingen gepaard kunnen gaan met heftige emoties, vermoeidheid en neerslachtigheid. Dit alles kan leiden tot terugkijken en misschien oud zeer opruimen. Geestelijke begeleiding is een mooie manier om de ‘doortocht naar de tweede helft van je leven’ te maken.

Onder ieders verhaal ligt het grote Verhaal dat vertelt: Jij mag er zijn. Dat is de grond onder je voeten zodat je stevig staat om, binnen de bochtigheid van het bestaan, je eigen weg te vinden.

Werkzaamheden / Functie:
Op dit moment ben ik in de laatste fase van de Hbo-opleiding Theologie en Levensbeschouwing en werk ik binnen die context als stagiaire geestelijke verzorging in woonzorgcentrum ’t Hofhuys in Bergeijk.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik heb in 2013 het diploma Geestelijke Begeleiding behaald aan het Titus Brandsma Instituut. In de zomer van 2023 studeer ik af aan Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing waar ik de vierjarige Hbo-opleiding tot geestelijk begeleider heb gevolgd.

“Jij gebruikte een beeld om mijn situatie helder te krijgen. En dat beeld was zó raak, daar heb ik nog heel vaak aan gedacht.”