Ella Kamper

Contactgegevens

Grote Breeken 26
Driel
06- 49694895
p.kamper@hetnet.nl

Om in de ruimte die God ons geeft, stil te staan bij jouw levensvragen en levensverlangen.

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding is voor mij ruimte bieden aan het verhaal en het verlangen van de ander.
Een ruimte die vrij is van oordelen en waar alle aandacht gaat naar wat de ander ten diepste beweegt.
Het is een vorm van luisteren waardoor de ander kan ontdekken wat er in zichzelf leeft en wat je ten diepste weet.  Deze ontdekkingstocht opent de ruimte voor het opmerkzaam worden van bewogen worden door Gods Geest.
Als geestelijk begeleider luister ik in de vrijheid dat het Gods Geest is die met ons mee gaat in heel het leven en die onze werkelijke begeleider is.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Christelijke meditatie, meditatief wandelen, werken met de kruisweg in de beeldende kunst,

Werkzaamheden / Funktie:
gemeentepredikant

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Opleiding Geestelijke Begeleiding PTHU/TBI 2015- 2018
Driedaagse nascholing Geestelijke Begeleiding september 2021
PAO christelijk meditatie.