Didi de Mildt

Contactgegevens

Sweelincklaan 2
Arnhem
06 23000468
didi@didimus.nl
didimus.nl/

Zoeken naar je koers, dat doen we. Er is rijkdom in ervaringen die je meedraagt.

Visie op geestelijke begeleiding:
Het doel is mensen te stimuleren dicht bij zichzelf te komen en te blijven om zich met hart, ziel en geest in te kunnen zetten in hun leven.

Specifieke aandachtsvelden:

Wie is deze begeleider?
In het leven gevormd door werk in onderwijs en bedrijfsleven. Door huwelijk en ouderschap, en het ‘uit de kast’ komen. ‘Ups and downs’ maakten dat open staan voor mensen, en horen wat een ander bezielt gescherpt is.

Wat is het doel?
Mensen te stimuleren dicht bij zichzelf te komen en te blijven om zich met hart, ziel en geest in te kunnen zetten in hun leven. De persoonlijke zoektocht naar die nabijheid naar kan baat hebben bij iemand die luistert.

Alleen praten?
Geestelijk begeleid worden kan betekenen: gesprekken hebben. Het kan daarnaast ook betekenen samen het bos in wandelen, mediteren of schilderen. Ieder mens is uniek dus andere manieren om te onderzoeken kunnen een aanvulling geven.

Waarmee ga ik verder?
Met de ervaring dat er meer in je zit dan naar boven kwam, en misschien met de herkenning van sporen waarin het mysterie van leven zich even laat zien.

Werkzaamheden / Funktie:
Ambulant Geestelijk Verzorger/Geestelijk begeleider.
Door onderwijs en bedrijfsleven, door opleidingen in  theologie en religiestudies, door het studentenpastoraat,  door verenigingsleven, door moederschap. Door huwelijk en scheiding, en bij het ‘uit de kast’ komen. Tijden van depressie en twijfel zowel als momenten van licht en diep geloof maakten een basis van waaruit open staan voor mensen, en horen wat een ander bezielt gescherpt is.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding Titus Brandsma Instituut Nijmegen

‘Nu ik dit durf te denken kan ik verder’