Carla Schoonenberg-Lems

Contactgegevens

Rosa Manuslaan 42
Pijnacker
06-19050530
carlaschoonenberg@icloud.com
https://pknpijnackerdelfgauw.nl/ontmoetingskerk/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/Welkom-mei-2023.pub_.pdf

In deze drukke en overvolle wereld ruimte scheppen voor het lege midden, raakt aan het geheim van de liefde van God.

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding zet voor mij in bij de zoektocht die allereerst in het binnenste van de mens plaatsvindt. Het ontstaat vanuit het verlangen om, in de veelheid van geluiden, stil te worden en vandaaruit je bestemming opnieuw te vernemen. Het is een hele kunst en kunde om dat proces innerlijk te voltrekken. Er zijn oefeningen voor die deze vorm van geloven en mediteren bevorderen. Het luisteren komt daarmee steeds meer op de voorgrond, want ‘wat wil er in deze ontmoeting gezegd en gehoord worden?’.
Waar het innerlijke gesprek raakt aan de geestelijke dimensie en de christelijke traditie en spiritualiteit, komen ook woorden als ‘Geest’ en God’ in beeld. De begeleidende gesprekken kunnen behulpzaam zijn om die momenten op te delven, te benoemen en vorm te geven. Aansluitend bij de vraag die als uitgangspunt van de begeleiding dient, kunnen ofwel gesprekken, kunstzinnige vormen, oefeningen of wandelingen als middel leiden tot een dieper verstaan van deze vraag.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Individuele- of groepsbegeleiding waarbij het inoefenen van praktische spiritualiteit centraal staat d.m.v. gesprek, stilte en/of beweging via verschillende werkvormen zoals een wandeling, een meerdaagse pelgrimage of een aantal kloosterdagen.
De individuele vorm gaat uit van een persoonlijke geloofsvraag en de wens om deze vanuit een geestelijk perspectief te willen bezien. Daarbij staat het luisteren naar wat op de bodem van de ziel ligt voorop als mogelijke basis van een nieuw zelfverstaan en een nieuwe kijk op de medemens, de wereld en God.
Deze vorm van begeleiding kent een kennismakingsgesprek waarin de geloofs- of levensvraag verkend wordt en het traject doorgesproken wordt. Daarna volgen er driewekelijks nog vier tot zes gesprekken. Tussentijds wordt er thuis aan opdrachten gewerkt.
Groepsbegeleiding kan worden aangevraagd aan de hand van een onderwerp uit de praktijk van de christelijke meditatie, de bronnen van de mystiek of een spirituele oefening rondom thema’s als de Moderne Devotie, Albert Schweitzers ‘eerbied voor het leven’, Dag Hammarskjölds zoektocht naar de vereniging van contemplatie en actie.

Werkzaamheden / Funktie:
Gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw, wijkgemeente Ontmoetingskerk
Lid van Gaandeweg, beroepsvereniging voor Geestelijke Begeleiding
Lid van het Netwerk Geestelijke Begeleiding

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
2015-2018 Driejarige postdoctorale opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma Instituut, een traject dat de opleiding aanbod i.s.m. de Protestantse Theologische Universiteit.
2019-heden Intervisie en supervisie
2022- basistrainer Biblioloog

Het traject dat we samen doorliepen, in de ruimte thuis of juist buiten samen wandelend, heeft mij op het spoor van ‘meer balans tussen hoofd en hart’ gebracht. Daarnaast ervaar ik in mezelf meer vertrouwen en ontspanning bij mijn zoektocht naar mijzelf en God.