Bram Jansen

Contactgegevens

Vosmanskamp 12
Schalkhaar
06-13317570
bramj@hetnet.nl
www.woestijndagen.nl

De stilte in getijdengebeden van een klooster schept ruimte voor de stem van God.

Visie op geestelijke begeleiding:
Een retraitegroep van gemotiveerde God-zoekers die enkele dagen te gast is in een voormalige Trappistenabdij – waar een jonge gemeenschap viermaal daags zingt, leest en bidt – is een ideale plek om de stem van de Geest van God opnieuw te kunnen ervaren. Als begeleider creëer ik een sfeer van levensvreugde en Godsvertrouwen waarin mensen zich gedragen weten en openhartig over hun levens- en geloofsvragen kunnen schrijven en spreken.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Mijn inspiratiebronnen zijn: de praktijk van lectio divina en contemplatie, de geschriften van en over woestijnvaders (van benedictijn Anselm Grün o.a.) en van en over westerse en oosterse kerkvaders (de ‘Filokalia’ en bovenal de Heilige Silouan), de vorming die ik begin deze eeuw van Jezuïeten heb mogen ontvangen.

Werkzaamheden / Funktie:
Begeleider van meerdaagse stilte-retraites en lectio divina-sessies

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Leergang geestelijke begeleiding van wijlen br. Jan van Deenen s.j. en wijlen zr. Clary Braun j.m.j. in de periode 2001/2002.

“De stilte heeft me een nieuwe dimensie ingetrokken van ‘zijn‘.
En ik denk dat God daar is waar wij durven loslaten. Het is een geheimenis waar ik mee verder wil, waar ik me verder in wil bekwamen.
Er is met deze stilteretraite voor mij een nieuwe wereld open gegaan.
Volgens mij raakt het iets van hoe het in het paradijs geweest moet zijn. Een klein stukje perfect, zoals God het heeft bedoeld.
Maar zoals gezegd ik ben er niet klaar mee, er is nog veel te ontdekken”.