Annette Dubois-van Hoorn

Contactgegevens

Marowijnedreef 29
Utrecht
06-28969036
info@praktijksporen.nl
www.praktijksporen.nl

Zoals een kompas helpt bij het navigeren in onbekend terrein, zo helpt geestelijke begeleiding bij het verkennen van je innerlijke wereld en het vinden van je eigen weg in het leven in het licht van de Onnoembare.

Visie op geestelijke begeleiding:
Als geestelijk begeleider begeleid ik je vanuit mijn geloof in de Onnoembare. Dit geestelijke begeleidingsgesprek is daarom een gesprek met zijn drieën: de begeleide, de begeleider en de Onnoembare. Daarom start zo’n gesprek ook meestal met het aansteken van een kaars met de woorden: ‘We steken deze kaars aan omdat we mogen geloven dat de Onnoembare het licht in ons mensen wil ontsteken’.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
werken met kunstzinnige middelen (creatief schrijven, tekenen, schilderen).

Werkzaamheden/ Functie:
vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorgaan in diverse zorginstellingen, begeleiding van uitvaarten

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding aan het TBI en Hydepark

“Dat God geduldig is en mij de moeite waard, ik wil het nu wel geloven nu ik dat in de geestelijke begeleiding gewaar wordt.”