Anne van Voorst

Contactgegevens

Sinderenseweg 101
Sinderen
06 11 567 509
annevanvoorst@hotmail.com
www.lifetracks.nl

Vanuit het zuiver onderscheiden, wil ik met je op weg om jou te helpen ontdekken wat het meest wezenlijk is in jouw leven!

Visie op geestelijke begeleiding:
Als geestelijk begeleider wil ik je ondersteunen op de vragen die jij hebt over het leven, waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, of er een diepere zin is in je leven, vragen over het meest wezenlijke. Ik wil je helpen om antwoorden te zoeken op vragen die jij hebt. Vanzelfsprekend zal de religieuze of spirituele dimensie van dit zoeken,  impliciet of met meer nadruk, een plaats hebben in onze gesprekken.

Specifieke aandachtsvelden:
Schuld en schaamte, trauma, seksueel misbruik (mannen).

Werkzaamheden / Funktie:
Predikant binnen de PKN.
Justitiepredikant bij het Ministerie van Justitie.
M.i.v. 01-04-2024: hoofdpredikant: Dienst Geestelijke Verzorging Min. van Justitie.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Hydepark PKN opleidingsinstituut/Titus Brandsma: Geestelijke begeleiding.

“Je bent open en oordeelt niet. Maar helpt me echt te zien wie ik ben.”