Alberte van Ess

Contactgegevens

Klaas Schipperlaan 26
Groningen
06 34228637
a.j.vaness58@gmail.com

Met liefde ga ik met de ander de zoektocht aan om te ontdekken wat de Bron van alle werkelijkheid kan betekenen in je leven.
Met de wind in de rug van de Geest, die waait waarheen Zij wil.

Visie op geestelijke begeleiding:
In mijn persoonlijk geestelijk begeleidingstraject heb ik tot mijn verwondering veel meer sporen van de Eeuwige ontdekt in mijn leven dan ik daarvoor voor mogelijk heb gehouden.
Dat heeft mijn geloofsleven enorm verdiept.
Een ieder die dat verlangen ook heeft, gun ik dat. Graag ga ik met de ander die zoektocht naar verdieping aan.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
Met name op gebied van christelijke meditatie (en mystiek) heb ik mij verder ontwikkeld. Geef al enige tijd  cursussen (en leerhuizen) op dat gebied.

Werkzaamheden / Functie:
Momenteel predikant in de Protestantse Gemeente Groningen met verschillende, wijkoverstijgende aandachtsvelden. Betrokken bij buurtkerk voor levensvragen. Coach van de uitvaartgroep.  Daarnaast geestelijk verzorger van een woonzorgcentrum voor ouderen.

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Ik heb de driejarige opleiding voor geestelijke begeleiding bij de PThU gevolgd, met colleges aan het Titus Brandsma-instituut.