Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding

Ontdek meer over de organisatie en het werk van de beroepsvereniging en haar leden

In de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding organiseren geestelijk begeleiders zich om elkaar te ondersteunen en stimuleren en een kwalitatief verantwoord aanbod van geestelijke begeleiding te presenteren. De vereniging richt zich op België en Nederland. Het Netwerk Geestelijke Begeleiding is het onderdeel dat de uitwisseling en ondersteuning van begeleiders in de PKN verzorgt.

Een geestelijk begeleider die lid is van de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding is gekwalificeerd en maakt heldere afspraken met je over de aard van de begeleiding, wat je van de begeleider kunt verwachten, de duur, de frequentie, de kosten die er mee gemoeid zijn en de evaluatie bij de beëindiging van het contact.

De Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding waarborgt de kwaliteit van werken. Elk lid verbindt zich aan de Gedragsregels.

 

Wat is geestelijke begeleiding?

Wij herkennen ons in deze omschrijving:
Geestelijke begeleiding helpt je te ontdekken hoe je je weg gaat en hoe Gods licht je vergezelt.

Geestelijke begeleiding ontvangen is het eigen leven leren bekijken in het licht van je spiritualiteit of geloven. Je ontdekt meer van de oorsprong, zin en doel van je leven. Het is een voortgaande reflectie op de eigen ervaringen. Geestelijke begeleiding geven is iemand begeleiden in het reflecteren over zijn/haar leven in het licht van je spiritualiteit of geloof.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen spiritualiteit. De begeleider helpt je om daarin verder te groeien. De begeleiders van de beroepsvereniging hebben ook een eigen spiritualiteit, die door christelijke bronnen gevoed wordt.

Bestuur Beroepsvereniging

Frits Mertens

Frits Mertens

Voorzitter

Tytsje Hibma

Tytsje Hibma

Secretaris

Anne van Voorst

Anne van Voorst

Penningmeester

Gideon van Dam

Gideon van Dam

vice-voorzitter

Hans Tissink

Hans Tissink

bestuurslid

Registratiecommissie Beroepsvereniging

Petra Galama

Petra Galama

Jaap Koopmans

Jaap Koopmans

Arie Molendijk

Arie Molendijk

Redactiecommissie Beroepsvereniging

Corinne Groenendijk

Corinne Groenendijk

Tytsje Hibma

Tytsje Hibma

Gideon van Dam

Gideon van Dam

Intervisie- en Regiogroepen binnen de beroepsvereniging

Groningen / Friesland / Drenthe

Contactpersoon: Joke Baaij

E: j.m.baaij@zonnet.nl
T: 0511 – 472554

Kop van Gelderland / Overijssel

Contactpersoon: Rita van Herk

E: herkvanrita@gmail.com
T: 06 – 38258241

Eindhoven en omgeving

Contactpersoon: Gideon van Dam

E: gpvandam@on.nl
T: 040 – 2416780

We zien onszelf primair als intervisiegroep, maar zijn tegelijk een regiogroep.

Nijmegen en omgeving - Intervisiegroep

Contactpersoon: Ria van Dinther

E: riavandinther@zrs-clarissen.nl
T: 024 – 3782904

Regiogroep Midden

Contactpersoon: Dick Sonneveld

E: daj.sonneveld@gmail.com
T: 06 – 41494539

Ons logo

Als begeleider nodig je de ander uit om de weg naar binnen te gaan en van daaruit weer naar buiten, net als in een labyrint. Licht kan tot in je ziel schijnen. Het helpt je om als een mooi mens op deze aarde verder te leven. Je bent geworteld aan het water van je spirituele bronnen, net als de gelukkige mens uit psalm 1.